Aktualności

Fundacja GwiazdÄ… Biznesu!

Czwartek, 25. maja 2017

23 maja w WaÅ‚brzychu odbyÅ‚a siÄ™ gala wrÄ™czenia certyfikatów  DolnoÅ›lÄ…skiego Plebiscytu Gwiazd Biznesu, w której braÅ‚a udziaÅ‚ nasza Fundacja. 

Startowaliśmy w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej, co poskutkowało zdobyciem zaszczytnego, pierwszego miejsca!

 

czytaj więcej

Otwarcie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Dąbie

Środa, 26. kwietnia 2017

19 kwietnia br. odbyÅ‚o siÄ™ otwarcie Centrum PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i Biznesu "DÄ…bie". 

Z tej okazji ZarzÄ…d Fundacji, przedstawiciele Rady Fundacji oraz Prezes Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych "CzasoprzestrzeÅ„" spotkali siÄ™, aby uroczyÅ›cie inaugurować to wydarzenie. Å»yczymy powodzenia w dziaÅ‚aniu, a studentów zapraszamy na wydarzenia odbywajÄ…ce siÄ™ na dawnej Zajezdni DÄ…bie! 

 

Wszystkie zdjÄ™cia można obejrzeć po rozwiniÄ™ciu artykuÅ‚u. 

 

czytaj więcej

Organizacje studenckie otrzymały roll-upy

Piątek, 10. marca 2017

We wtorek, 7 marca zarzÄ…d Fundacji Manus spotkaÅ‚ siÄ™ z przedstawicielami organizacji studenckich i kóÅ‚ naukowych, żeby wrÄ™czyć im nowe, pachnÄ…ce jeszcze drukarniÄ… roll-upy. Jest to nagroda za dziaÅ‚anie na rzecz rozwoju uczelni i spoÅ‚ecznoÅ›ci akademickiej. WrÄ™czenie roll-upów odbyÅ‚o siÄ™ w nowo otwartej Zajezdni DÄ…bie. 

 

czytaj więcej

Memorandum o współpracy Fundacji Manus i Rady Młodych Naukowców Politechniki Lwowskiej

Poniedziałek, 27. lutego 2017

Z przyjemnoÅ›ciÄ… informujemy, że w dniach 24-26 listopada 2016 nasza Fundacja podpisaÅ‚a w Lwowie memorandum o wspóÅ‚pracy z RadÄ… MÅ‚odych Naukowców Politechniki Lwowskiej. Porozumienie dotyczy ubiegania siÄ™ i realizacji projektów naukowych, organizacji wydarzeÅ„ naukowych, wspierania i animowania wymian miÄ™dzynarodowych pomiÄ™dzy PolskÄ… a UkrainÄ…. 

 

Podpisanie memorandum miaÅ‚o miejsce podczas festiwalu naukowego "Litteris et Artibus 2016 | International Youth Science Forum", który odbyÅ‚ siÄ™ jesieniÄ… na Politechnice Lwowskiej. 

 

czytaj więcej

Przeglądasz strony: 1 - 4 z 428

następna › ostatnia »