Aktualności

Wypełniamy Przestrzeń Działaniem - konkurs

Zapraszamy studentów Politechniki Wrocławskiej (koła naukowe, organizacje studenckie, grupy studentów) do zgłaszania pomysłów na projekty społeczno-kulturalno-edukacyjne realizowane w CKAiIL Czasoprzestrzeń mieszczącym się w dawnej Zajezdni Dąbie (przy ul. Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu). 

 

Stowarzyszenie „Tratwa” przeznacza na ten cel środki pochodzące z dotacji Gminy Wrocław w ramach projektu pn. CZASOPRZESTRZEŃ. Głównym celem jest aktywizacja dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów i społeczności lokalnej osiedli Sępolno – Biskupin – Dąbie – Bartoszowice do działań społeczno- kulturalno – edukacyjnych poprzez uczestnictwo w projekcie „CZASOPRZESTRZEŃ”.

 

 

Harmonogram: 
Nadsyłanie kart zgłoszeniowych: 30.05,
Spotkanie dla zainteresowanych: 22.05 o godzinie 15:00
Decyzja o wyborze realizowanych działań: 06.06,
Realizacja projektów: 06 - 10.2017. 
 
 
Odbiorcy:
Projekty mają być skierowane do osób mieszkających i uczących się we Wrocławiu, w tym w szczególności do dzieci, młodzieży, osób starszych, artystów, społeczności lokalnej osiedli Sępolno –Biskupin – Dąbie - Bartoszowice i studentów.
 
Działania:
a) edukacyjne (w tym np. nowoczesne formy edukacyjne, rozwój kompetencji społecznych, zawodowych i przedsiębiorczych);
b) kulturalne (w tym np. różne formy wspieranie talentów, organizacja wydarzeń artystycznych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego);
c) promujące zdrowy styl życia;
d) sportowo- rekreacyjne;
e) proekologiczne;
f) prospołeczne, ukierunkowane na kształtowanie postaw aktywności społecznej i obywatelskiej, promowanie dialogu wielokulturowego;
g) integracja i partnerstwo różnych środowisk ( m.in. lokalnej społeczności, społeczności szkolnych, studenckich, naukowych, biznesowych, różnych grup społecznych); 
h) usługi na rzecz mieszkańców (np. wystawiennicze , targowe, drobne rzemieślnicze, naprawcze, inne służące podnoszeniu atrakcyjności i użyteczności miejsca);
 
Kapituła konkursowa (po 1 osobie):
Stowarzyszenie Tratwa (przewodniczący)
Fundacja Manus
Politechnika Wrocławska
Samorząd PWr
 
Pula środków przeznaczonych na realizację działań: 
8000 zł.
 
Operatorem projektu jest stowarzyszenie „Tratwa”.
Środki finansowe mogą być w szczególności przeznaczane na:
- zakup materiałów i akcesoriów niezbędnych do realizacji projektu;
- koszty osobowe niezbędne do realizacji działań (realizacja warsztatów, nagłośnienie i inne).
Z dotacji wykluczone są koszty przeznaczone na obsługę zadania.
 
Wybrany może zostać jeden duży projekt  lub 2-3 mniejsze, łączna pula środków to 8000 brutto. Mile widziane wkład własny.
 
Pożądanym efektem realizacji projektu ma być  udział co najmniej 600 uczestników wydarzenia.
Mile widziana rzetelna dokumentacja fotograficzna oraz audiowizualna, którą będzie można wykorzystać w dalszej promocji miejsca.
 
Aplikacje:
Aplikować należy poprzez wysłanie zgłoszenia na adres wds@manus.pl (do 30.05) oraz dostarczając zgłoszenie do biura Fundacji (do 31.05, godz. 12).
W razie pytań technicznych niezbędnych do napisania wniosku można skontaktować się z Kamilem Nawirskim 661 927 408 i adres wds@manus.pl. Wstępnie 08.05 o godzinie 15:00 zaplanowana jest wizja lokalna dla osób zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.
 
Pliki do pobrania
 
 
Projekt CZASOPRZESTRZEŃ jest współfinansowany ze środków przekazanych przez Gminę Wrocław
 
www.wroclaw.pl