Sprawozdania

Podpisanie Deklaracji Etycznej Fundraisingu

W dniu 14 października 2011 w Warszawie prezes Fundacji MANUS Kamil Nawirski podpisał Kodeks Etyczny Fundraisngu. Kodeks zobowiązuje osoby, które go podpiszą do przestrzegania zawartych w nim norm etycznych związanych ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną. Kodeks opisuje pięć najważniejszych zasad w działalności fundraisingowej:

 

Prezes Kamil Nawirski wspólnie z wiceprezes Aleksandrą Zbierzak są członkami Polskiego Stowarzyszenia Fundrasingu i przestrzegają wyżej wymienionych zasad w swojej codziennej pracy, czyli nadzorując działania Fundacji MANUS.

 

PSF

Pełny tekst
Kodeksu Etycznego
Fundraisingu

 

 

foto prezia

galeria