Konkursy i granty

Fundacja MANUS specjalnie dla podmiotów studenckich Politechniki WrocÅ‚awskiej przedstawia różne źródÅ‚a finansowania oraz fundusze, z jakich mogÄ… skorzystać organizacje studenckie oraz koÅ‚a naukowe. Zależy nam na przedstawieniu alternatywnych, wzglÄ™dem Komisji ds. Finansowania DziaÅ‚alnoÅ›ci Studenckiej, źródeÅ‚ finansowania aktywnoÅ›ci studenckiej na Politechnice WrocÅ‚awskiej.
 

Informacje o funduszach, konkursach i grantach


Dodatkowo dwa razy w tygodniu odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… konsultacje, podczas których podmioty zarejestrowane w rejestrze Rektora Politechniki WrocÅ‚awskiej bÄ™dÄ… mogÅ‚y omówić przygotowane przez siebie projekty oraz wnioski do poszczególnych instytucji. Fundacja MANUS bÄ™dzie wspierać również w zakresie skÅ‚adania wniosków pod wzglÄ™dem organizacyjno- prawnym.

 

CROWDFUNDING - NOWOŚĆ !!

 

Fundacja Manus nawiÄ…zaÅ‚a wspóÅ‚pracÄ™ z portalem crowdfundingowym https://zrzutka.pl/. Masz pomysÅ‚, ciekawÄ… inicjatywÄ™, potrzebujesz pomocy w jej sfinansowaniu? DziÄ™ki zrzutce możesz w Å‚atwy sposób zebrać potrzebne fundusze. Jeżeli cel nas zainteresuje, istnieje możliwość zorganizowania zbiórki pod patronatem Fundacji. Uwaga - cele, które mogÄ… być objÄ™te patronatem, powinny być zwiÄ…zane z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… studenckÄ… i przedsiÄ™biorczoÅ›ciÄ….