Wszyscy Ludzie Fundacji MANUS

"Nasi" ludzie to znaczy: dziaÅ‚acze, wolontariusze, pracownicy oraz ci, którzy wspomagajÄ… i dziaÅ‚ajÄ… na rzecz Fundacji MANUS - wraz z krótkim opisem czym siÄ™ zajmujÄ….

 

ZARZÄ„D FUNDACJI

 

Maksymilian Żurman - Prezes Fundacji

 

 

mKontakt:

maksymilian.zurman@manus.pl
+48 661 927 407

 

 

 Zuzanna Hazubska - Wiceprezes Fundacji

 

mKontakt:

zuzanna.hazubska@manus.pl
+48 661 927 408

  Patrycja Kowalek - Wiceprezes Fundacji
 

          

 

mKontakt:

patrycja.kowalek@manus.pl
+48 661 927 406  

 
 
 

 

 Dominika StempieÅ„ - CzÅ‚onek ZarzÄ…du Fundacji
 

          

 

mKontakt:

dominika.stempien@manus.pl
+48 725 954 514  

 

 

 Åukasz ÅšwierczyÅ„ski - CzÅ‚onek ZarzÄ…du Fundacji
 

          

 

mKontakt:

lukasz.swierczynski@manus.pl
+48 883 062 687  

 

 

PRACOWNICY FUNDACJI

 

 Aleksandra Skrobek

  


Stanowisko:

Kierowniczka Biura Fundacji


 

mKontakt:

aleksandra.skrobek@manus.pl
+48 
534 927 404

 

 

 Anna Zimkowska

  


Stanowisko:

Koordynator Akademickich Targów Pracy


 

mKontakt:

anna.zimkowska@manus.pl
+48
 534 927 403


 

 

 Kacper Pietrzyk

  


Stanowisko:

Koordynator ds. IT


 

mKontakt:

kacper.pietrzyk@manus.pl
+48 534 927 488

 

 

 Weronika BÅ‚aszczyk

  


Stanowisko:

Koordynator Biura Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu "Dąbie"


 

mKontakt:

weronika.blaszczyk@manus.pl
+48 661 769 212

 

 

 Karolina Wierzbicka

  


Stanowisko:

Specjalista ds. marketingu i promocji, grafik


 

mKontakt:

karolina.wierzbicka@manus.pl
+48 534 927 488

 

 

 Maciej Olechnowicz


Stanowisko:

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
 

 

 

mKontakt:

maciej.olechnowicz@manus.pl
+48 510 083 861

 

 

 Agnieszka Andrzejewska


Stanowisko:

Konsultant biznesowy
 

 

 

mKontakt:

agnieszka.andrzejewska@manus.pl
+48 734 153 476

 

 

 Ewa JÄ™dryczko


Stanowisko:

Kierownik Klubu Dziecięcego mSzkrab
 

 

 

mKontakt:

ewa.jedryczko@manus.pl
+48 534 927 415

 

 

 Ilona OchÄ™cka


Stanowisko:

Kierownik sekcji finansów
 

 

 

mKontakt:

ilona.ochecka@manus.pl

+48 534 927 485

 

 

 Joanna MaliÅ„ska


Stanowisko:

Sekcja finansów
 

 

 

mKontakt:

joanna.malinska@manus.pl

+48 534 927 405

 

 

 Karolina Zinik


Stanowisko:

Pracownik Biura Obsługi Klienta

 

 

  

mKontakt:

karolina.zinik@manus.pl
+48 661 927 409

 

 Patrycja Kaliciak


Stanowisko:

Pracownik Biura Obsługi Klienta

 

 

  

mKontakt:

patrycja.kaliciak@manus.pl
+48 661 927 409

 

 
 

 Wojciech Wodo


Stanowisko:

Kierownik Centrum PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci i Biznesu "DÄ…bie"
 

 

 

mKontakt:

wojciech.wodo@manus.pl

+48 661 927 410