Kawa Organizacji Studenckich

Kawa Organizacji Studenckich jest projektem skierowanym do osób zaangażowanych w dziaÅ‚alność podmiotów studenckich Politechniki WrocÅ‚awskiej (koÅ‚a naukowe, organizacje studenckie oraz agendy kultury). Spotkania majÄ… charakter dyskusji w niewielkim gronie, na aktualne tematy dotyczÄ…ce aktywnoÅ›ci poszczególnych organizacji, możliwoÅ›ci wspóÅ‚pracy oraz pomocy innym.

Z doÅ›wiadczenia wiemy, że spotkania te sprzyjajÄ… wymianie doÅ›wiadczeÅ„, przekazywaniu innym swojej wiedzy, a tym samym podnoszeniu kwalifikacji osób zaangażowanych w dziaÅ‚alność studenckÄ…. Wystarczy spotkać siÄ™ w jednym miejscu i czasie - wÅ‚aÅ›nie takÄ… możliwość stwarza Kawa Organizacji Studenckich, organizowana przez FundacjÄ™ MANUS.


Na spotkania przy kawie czasami zapraszani sÄ… również goÅ›cie specjalni, którzy angażujÄ… siÄ™ w dyskusje. UdziaÅ‚ w nich brali m.in.: Prorektor ds. Studenckich dr inż. Zbigniew Sorka, Kanclerz dr inż. JarosÅ‚aw M. Janiszewski oraz Dyrektor DziaÅ‚u Studenckiego mgr inż. MichaÅ‚ Skalny. JesteÅ›my otwarci na propozycje goÅ›ci, których możemy zaprosić.

Spotkania trwają ok. 2 godziny i są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wszystkich gości prosimy o uszanowanie czasu przeznaczanego na wypowiedź.


Kolejne spotkanie odbędzie się:
1 grudnia

goÅ›ciem specjalnym bÄ™dzie dr inż. Jacek Lamperski, Prorektor ds. Studenckich

W tym semestrze naszymi gośćmi byli już:

6 października - Michał Bocian, p.o. dyrektora działu studenckiego

20 października - Dawid Stanasiuk, członek zarządu ds. działalności studenckiej Samorządu Studenckiego

3 listopada - Łukasz Ptaszek, samodzielny referent ds. organizacji promocji i wydarzeń w SKSu

17 listopada - MichaÅ‚ Skalny, p.o. Kierownika DziaÅ‚u Studenckiego i Dyrektor DziaÅ‚u Domów Studenckich

 

UWAGA! OBOWIÄ„ZUJÄ„ WCZEÅšNIEJSZE ZAPISY!

ZgÅ‚oszenia proszÄ™ wysyÅ‚ać na adres: wds@manus.pl (w treÅ›ci maila wpisujÄ…c: imiÄ™, nazwisko, nr telefonu oraz organizacjÄ™).

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


Uczestnictwo w Kawie Organizacji Studenckich jest darmowe, ale należy kupić sobie coś do picia w kawiarni SKSu.
Z każdej organizacji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc zaprosimy 1 osobę z organizacji.

 

Spotkania odbywajÄ… siÄ™ w kawiarni Strefy Kultury Studenckiej, czyli budynku C-18 na kampusie Politechniki WrocÅ‚awskiej. 
 


Media patronujÄ…ce naszej inicjatywie:

 

 

Na kawÄ™ w roku akademickim 2015/2016 zaprasza:

mBar