Studenckie Centrum Wolontariatu przy Politechnice Wrocławskiej

 
Studenci aktywnie zaangażowani spoÅ‚ecznie, naukowo, kulturalnie na Politechnice WrocÅ‚awskiej to blisko 5000 osób z kóÅ‚ naukowych, agend kultury oraz organizacji. DziaÅ‚ajÄ… one przez caÅ‚y rok, w wakacje i nawet w trakcie przerw Å›wiÄ…tecznych. Na Politechnice zarejestrowanych jest ponad 200 podmiotów. Nie dziwi wiÄ™c fakt, że czÄ™sto brakuje miejsca dla organizacji.     
 
Wiemy jednak, że to nie rzeczy tworzÄ… projekty, lecz ludzie. Dlatego też nasi wolontariusze sÄ… na wagÄ™ zÅ‚ota. Chcemy budować zespóÅ‚ ludzi, gotowych przyjść na wezwanie za sÅ‚owo „dziÄ™kujÄ™”. OczywiÅ›cie nikt od razu nie bÄ™dzie taki gotowy, dlatego zaczynamy seriÄ… szkoleÅ„ i spotkaÅ„, a także wspólnie organizujemy Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej. Docelowo, wolontariusze bÄ™dÄ… wparciem dla podmiotów studenckich poprzez wspóÅ‚organizacjÄ™ wydarzeÅ„ i szkoleÅ„, doradztwo, itp. ZespóÅ‚ poprowadzÄ… doÅ›wiadczeni koordynatorzy, dla których codziennoÅ›ciÄ… jest przygotowanie wydarzeÅ„ kulturalnych i szkoleÅ„, wspóÅ‚praca z biznesem i organizacjami, finanse, administracja, formalnoÅ›ci i sprawy IT, czyli wszystko to, w czym zwykle tkwiÄ… najwiÄ™ksze trudnoÅ›ci dla poczÄ…tkujÄ…cych aktywistów.
 
Studia to moment, by robić to, co jest ciekawe i rozwija, aktywnie spÄ™dzić swój wolny czas, a być może znaleźć swojÄ… zawodowÄ… drogÄ™. To także okazja na poznanie inspirujÄ…cych ludzi, którzy nie stojÄ… z zaÅ‚ożonymi rÄ™kami, lecz widzÄ… misjÄ™ w swojej pracy. My wierzymy, że można być lepszym we wszystkim, co siÄ™ bÄ™dzie w przyszÅ‚oÅ›ci robić, a czas by siÄ™ tego nauczyć, przyszedÅ‚ już teraz. JeÅ›li podzielasz tÄ™ nadziejÄ™, zapraszamy w nasze szeregi. JesteÅ›my pewni, że znajdziesz dla siebie obszar, w którym poczujesz siÄ™ dobry i, który dziÄ™ki naszej pomocy bÄ™dziesz mógÅ‚ rozwijać. 
 
Więcej informacji o wolontariacie w Fundacji znajduje się tutaj.
 
 
Więcej informacji o rezerwacji sal znajduje się tutaj.