o Fundacji MANUS

Fundacja MANUS dziaÅ‚ajÄ…ca na rzecz studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej, prowadzi bardzo rozlegÅ‚Ä… dziaÅ‚alność. Realizuje 8 celów statutowych m.in. w obszarze poprawy zaplecza socjalno-bytowego, dba o rozwój i karierÄ™ studentów oraz absolwentów, a także wspiera dziaÅ‚alność naukowÄ… i szeroko pojÄ™tÄ… kulturÄ™ studenckÄ…. Fundacja oprócz tego prowadzi dziaÅ‚alność gospodarczÄ… w postaci sklepiku z pamiÄ…tkami oraz hostelu wakacyjnego.
 

Do kluczowych projektów MANUSa można zaliczyć Akademickie Targi Pracy, Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej, ubezpieczenia dla spoÅ‚ecznoÅ›ci  akademickiej Politechniki WrocÅ‚awskiej, Studencki Bank Stancji - Instancje.pl. Fundacja prowadzi także poradniÄ™ prawnÄ… oraz sekcjÄ™ Wsparcia DziaÅ‚alnoÅ›ci Studenckiej. Ponadto, realizuje wiele innych projektów, za których realizacjÄ™ odpowiedzialni sÄ… wolontariusze oraz osoby poczÄ…tkujÄ…ce w zarzÄ…dzaniu projektami.