Klub Dziecięcy mSzkrab przy Politechnice Wrocławskiej

mSzkrab

 

Dawno, dawno temu, w 2010 roku, podczas odwiedzin Prorektora ds. Studenckich oraz SamorzÄ…du Studenckiego Politechniki WrocÅ‚awskiej w Dreźnie powstaÅ‚ pomysÅ‚ utworzenia miejsca, w którym studenci mogÄ… pozostawić swoje maÅ‚e dzieci w czasie ich pobytu na uczelni. Tam wÅ‚aÅ›nie, za siedmioma górami i za siedmioma lasami, w akademiku Studentenwerk prowadzony jest lokal, w którym studenci wychodzÄ…cy na kilka godzin z akademika mogÄ… zostawić dziecko pod opiekÄ…. Politechnika WrocÅ‚awska i Fundacja Manus natchniona przez dobrÄ… wróżkÄ™ zapaÅ‚em i chÄ™ciami, rozpoczęła przygotowania do uruchomienia klubu dzieciÄ™cego dla studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej. I udaÅ‚o siÄ™! Wspólnymi siÅ‚ami utworzyliÅ›my miejsce, w którym mÅ‚odzi rodzice mogÄ… nieregularnie, w zależnoÅ›ci od potrzeby zostawić dziecko, po czym iść na zajÄ™cia, do dziekanatu lub na spotkanie z promotorem. Magiczne moce już po 2 latach intensywnych przygotowaÅ„, czyli w semestrze letnim 2013/2014 pozwoliÅ‚y na uruchomienie klubu dzieciÄ™cego - mSzkraba.


Klub dzieciÄ™cy Politechniki WrocÅ‚awskiej to placówka oferujÄ…cÄ… opiekÄ™ nad dziećmi miÄ™dzy 12 a 36 miesiÄ…cem życia (od 1. do 3. roku życia). Choć poczÄ…tkowo Klub DzieciÄ™cy byÅ‚ dostÄ™pny dla dzieci studentów, pracowników i absolwentów PWr, od 2016 roku poszerzyliÅ›my grono beneficjentów, przyjmujÄ…c pod opiekÄ™ dzieci wszystkich zainteresowanych. 

 


Aby skorzystać z pomocy klubu, należy skontaktować siÄ™ z kierowniczkÄ… klubu, EwÄ… JÄ™dryczko. Procedura wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania umowy. Zwracamy PaÅ„stwa uwagÄ™, iż w mSzkrabie można zostawić swoje pociechy na maksymalnie 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.

 

W ramach opieki nad dziećmi organizujemy również warsztaty dla rodziców, a także zajÄ™cia otwarte, z których korzystać może caÅ‚a rodzina szkraba.

 

Już drugi rok mSzkrab korzystaÅ‚ bÄ™dzie z dotacji Ministerstwa pt. "Maluch na uczelni". Oznacza to, że pobyt dziecka w placówce jest częściowo dofinansowywany.

Zapraszamy do zapoznania siÄ™ ze szczegóÅ‚ami programu również na oficjalnej stronie klubu dzieciÄ™cego mSzkrab przy Politechnice WrocÅ‚awskiej: Oficjalna strona mSzkraba