Porady prawne

Porady Prawne dla Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej 

Porady Prawne Fundacji MANUS przeznaczone sÄ… dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki WrocÅ‚awskiej. 

Fundacja MANUS prowadzi darmowe porady, udzielane przez dyplomowanego prawnika.

15 i 22 LUTEGO PORADNIA PRAWNA NIECZYNNA.
Przepraszamy 
 
  • Dyżur odbywa siÄ™ w Å›rody w godzinach 16.00 - 17.30 w budynku T-15 (akademik "Hades"), w sali 14 (Studenckie Centrum Wolontariatu przy Politechnice WrocÅ‚awskiej);
  • Konsultacje w formie mailowej na adres: pomoc.prawna@pwr.wroc.pl lub prawnik@manus.pl.

 

Poradnia zapewnia zachowanie peÅ‚nej dyskrecji w zakresie wszystkich powierzonych informacji oraz pomoc w rozwiÄ…zywaniu problemów prawnych.  Poradnia prawna nie udziela porad w sprawach zwiÄ…zanych z PolitechnikÄ… WrocÅ‚awskÄ… i FundacjÄ… Manus.

ZAPRASZAMY!!!
 

Inne przydatne kontakty

Przypominamy, że ZarzÄ…d Parlamentu Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz  Parlament Studentów RP prowadzÄ… porady w kwestiach praw studentów.

Członek ds. dydaktyki i praw studenckich

ZarzÄ…du Parlamentu Studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej

Filip Ogonowski
e-mail: filip.ogonowski@pwr.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta

przy Parlamencie Studentów RP

Adam Szot
e-mail: rps@psrp.org.pl

WiÄ™cej o prawach studenta także tutaj.