Polityka bezpieczeństwa

Mając na celu dobro naszych beneficjentów, Fundacja Manus przestrzega prawa do ochrony prywatności. Stosując środki techniczne i organizacyjne, zapobiegamy ingerencji osób trzecich w prywatność beneficjentów i klientów. 

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa (PDF)