Sprawozdania

Członkostwo w DFOP

Mając na uwadze profesjonalizm działań oraz dążenie do realizacji celów statutowych, Fundacja MANUS dołączyła do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Tym samym, Fundacja Manus będzie współpracować z organizacjami na terenie całego województwa, poprzez m.in.  wymianę informacji, doświadczeń, a także inicjowanie i budowanie płaszczyzny wspólnych działań.
 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń i działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. Federacja powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Obecnie zrzesza 159 organizacji pozarządowych.