Dni Aktywności Studenckiej

Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej (DAS) to impreza promujÄ…ca aktywność studenckÄ…. Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej sÄ… organizowane co póÅ‚ roku, w marcu i październiku (dzieÅ„ po Akademickich Targach Pracy) przez FundacjÄ™ MANUS i SamorzÄ…d Studencki Politechniki WrocÅ‚awskiej. SkÅ‚adajÄ… siÄ™ z cyklu szkoleÅ„ oraz wystawy w najbardziej rozpoznawalnym budynku Politechniki, czyli C-13 - tak zwanym Serowcu.

 

Podczas tego wydarzenia studenci prezentujÄ… swojÄ… dziaÅ‚alność oraz zachÄ™cajÄ… do wspóÅ‚dziaÅ‚ania w ramach organizacji studenckich, kóÅ‚ naukowych, mediów studenckich oraz agend kultury. Przygotowane sÄ… liczne atrakcje w postaci m.in. pokazów, eksperymentów oraz konkursów z nagrodami. Koledzy poznajÄ… osiÄ…gniÄ™cia aktywistów, a także znajdujÄ… swojÄ… Å›cieżkÄ™ rozwoju i nawiÄ…zujÄ… wspóÅ‚pracÄ™ z organizacjami, których profil dziaÅ‚alnoÅ›ci najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom. DAS jest też wyzwaniem do przyjaznej konkurencji miÄ™dzy organizacjami (za każdym razem odbywa siÄ™ konkurs na najlepsze stoisko) oraz zaktywizowania ich czÅ‚onków. To również okazja do nawiÄ…zania wspóÅ‚pracy miÄ™dzy organizacjami dziaÅ‚ajÄ…cymi na PWr i do integracji Å›rodowiska studenckiego.

Więcej informacji o najbliższych edycjach Dni Aktywności Studenckiej na oficjalnej stronie

 

 

ORGANIZATORZY:
 
       
 
 
Dla bliższego zapoznania siÄ™ z tematykÄ… DASu polecamy obejrzeć zamieszczone poniżej filmy. Pierwszy z nich pokazuje, jak w rzeczywistoÅ›ci wyglÄ…dajÄ… Dni AktywnoÅ›ci Studenckiej, na drugim zaÅ› można posÅ‚uchać, co o DASie mówi Prezes Fundacji.