Informator o podmiotach studenckich

Od 2012 roku, Fundacja MANUS wspólnie z SamorzÄ…dem Studenckim Politechniki WrocÅ‚awskiej wydajÄ… informatory o uczelnianych podmiotach studenckich. Dokumenty majÄ… na celu przedstawienie dziaÅ‚alnoÅ›ci kóÅ‚ naukowych, organizacji studenckich, agend kultury, mediów uczelnianych oraz drużyn sportowych funkcjonujÄ…cych przy PWr. 

Nowy informator publikowany jest na przeÅ‚omie lutego/marca każdego roku. 


Poniżej prezentujemy katalog z 2016 roku:

 

 

 

INFORMATOR Z 2015 ROKU

INFORMATOR Z 2014 ROKU

INFORMATOR Z 2013 ROKU

INFORMATOR Z 2012 ROKU