Praca w Fundacji
Fundacja MANUS to organizacja dziaÅ‚ajÄ…ca od 20 lat na rzecz SamorzÄ…du Studenckiego Politechniki WrocÅ‚awskiej. Z każdym rokiem powiÄ™kszamy zakres funkcjonowania, a proces ten nieuchronnie zwiÄ…zany jest z poszukiwaniem nowych osób, które doÅ‚Ä…czajÄ…c do zespoÅ‚u bÄ™dÄ… wspierać FundacjÄ™ w rozwoju i prowadzeniu kluczowych projektów.
 

 

Praca w Fundacji to nie tylko możliwość zdobywania doÅ›wiadczenia i realizacji pomysÅ‚ów w wielu ciekawych przedsiÄ™wziÄ™ciach. Nasza organizacja daje również ogromne szanse rozwoju poprzez uczestnictwo w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych i warsztatach kompetencyjnych.  
 


Dlaczego warto do nas doÅ‚Ä…czyć: 

 

     Przyjazna, studencka atmosfera
     Rzetelne podejÅ›cie do obowiÄ…zków
     Możliwość zdobycia ciekawego doÅ›wiadczenia
     Czas pracy dopasowany do planu zajęć

     Możliwość nabycia umiejÄ™tnoÅ›ci pracy zespoÅ‚owej w        
            praktyce


 


 

Aktualne oferty pracy publikujemy pod adresem:
www.manus.pl/pracawfundacji

 

 

 

Kilka sÅ‚ów o pracy w Fundacji od osób, które miaÅ‚y okazje wspóÅ‚tworzyć MANUSa:

 

 

"W Fundacji zawsze znajdzie siÄ™ ktoÅ› pomocny, obowiÄ…zuje zdrowy Å›rodek miÄ™dzy swobodnÄ… atmosferÄ… a   wykonywaniem obowiÄ…zków, ceniona jest inicjatywa i można realizować siÄ™ na interesujÄ…cym polu.[...] "

 

Sylwester Oracz, Koordynator DAS, Specjalista ds. IT
po pracy w  fundacji zwiÄ…zany z IBM we WrocÅ‚awiu

 
Dortota

 

"Fundacja Manus daÅ‚a mi cenne doÅ›wiadczenie zawodowe i okazjÄ™ do nauczenia siÄ™ wielu nowych umiejÄ™tnoÅ›ci [...].Manus to przede wszystkim ludzie – Å›wietny zespóÅ‚, który sprawdza siÄ™ zarówno przy organizacji ważnych wydarzeÅ„ na Politechnice, jak i grillowaniu po ciężkiej pracy."          

Dorota KÅ‚odnicka, pracownik sekcji marketingu i promocji,
po pracy w  fundacji zwiÄ…zana z GazetÄ… WyborczÄ…

 
 

 

"Zdecydowanie polecam pracÄ™ w Fundacji wszystkim tym, którzy chcÄ… zdobyć solidne doÅ›wiadczenie, które później umożliwi im gÅ‚adkie wejÅ›cie na rynek pracy, bez nieprzyjemnego zderzenia siÄ™ z jego realiami[...]." 

Mateusz Matusik, Kierownik Orange Hostels

 

 

Dortota
 

 

"'Fundacja MANUS to organizacja, która daje ogromne szanse rozwoju osobistego oraz otwiera mnóstwo możliwoÅ›ci zawodowych. PracujÄ…c w Fundacji zdobyÅ‚em cenne doÅ›wiadczenie w dziedzinie Public Relations i nawiÄ…zaÅ‚em relacje biznesowe. Ogromnym atutem Fundacji jest inwestycja w pracowników - liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wzmocniÅ‚y moje kompetencje i przyczyniÅ‚y siÄ™ do rozwoju kariery zawodowej."          

Adrian Wnęk, pracownik sekcji marketingu i promocji,
po pracy w  fundacji zwiÄ…zany z AmRest (biuro)

 

 

Dortota
 

 

"'MówiÄ™ Fundacja MANUS - myÅ›lÄ™ wyzwania, rozwój i rewelacyjna atmosfera. Realizacja wielu wyzwaÅ„ w różnych obszarach, pozwoliÅ‚a mi zrobić duży krok we wÅ‚asnym rozwoju i nauczyć siÄ™ nowych umiejÄ™tnoÅ›ci. Praca w Fundacji daje możliwość wspóÅ‚pracy z ciekawymi ludźmi, podejmowania odpowiedzialnoÅ›ci za duże i czÄ™sto nieÅ‚atwe zadania, a to wszystko oczywiÅ›cie w znakomitej atmosferze."       

Julia Zapartkoordynator projektów