Książka o 20-leciu Fundacji MANUS 1995 - 2015

20-lecie FM

Historia Fundacji MANUS jest niczym podrÄ™cznik przedsiÄ™biorczoÅ›ci. Pokazuje, że warto być aktywnym – zaczynać nowe inicjatywy, podejmować ryzyko i wspóÅ‚pracować z innymi – pod warunkiem, że każde takie dziaÅ‚anie bÄ™dzie przemyÅ›lane i wÅ‚oży siÄ™ w nie dużo zaangażowania, pracy i konsekwencji.

Przez 20 lat fundacja miaÅ‚a lepsze i gorsze okresy. UczestniczyÅ‚a w sztandarowych projektach jak przyÅ‚Ä…czenie osiedla akademików do telefonii stacjonarnej czy zarzÄ…dzanie studenckÄ… sieciÄ… internetowÄ…, ale i zmagaÅ‚a siÄ™ z dużymi problemami, jak wtedy gdy komornik zajÄ…Å‚ jej konta bankowe. Zawsze jednak przyÅ›wiecaÅ‚ jej nadrzÄ™dny cel – pomoc studentom Politechniki WrocÅ‚awskiej i wspieranie samej uczelni.

Bo choć gospodarcza działalność Manusa jest dziś na tyle rozwinięta, że przypomina on małe przedsiębiorstwo, to nigdy nie była tą najważniejszą. Na pierwszym miejscu fundacja zawsze stawiała swoją działalność statutową.

Manus to w Å‚acinie „pomocna dÅ‚oÅ„” . Fundacja przez lata wyciÄ…gaÅ‚a jÄ… do studentów szukajÄ…cych stancji czy pracy, a dziÅ› wspiera także tych, którzy Å‚Ä…czÄ… studia z wychowaniem dzieci oraz takich studentów, dla których nauka na uczelni to zaledwie część ich aktywnoÅ›ci. Warto przeÅ›ledzić historiÄ™ Manusa, by przekonać siÄ™, jak wiele zrobiÅ‚ dla Å›rodowiska Politechniki WrocÅ‚awskiej przez ostatnie 20 lat.

Zachęcamy do lektury!