Sprawozdania roczne z działalności

Fundacja MANUS prowadzi dziaÅ‚alność statutowÄ… podpartÄ… gospodarczÄ…. Ta druga ma na celu nie tylko utrzymywanie Fundacji w zakresie kosztów staÅ‚ych (czynsz, pensje, wydatki biurowe, itd.), ale jej zadaniem jest przede wszystkim finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci statutowej. Taki cel przyÅ›wieca od lat kolejnym zarzÄ…dom organizacji, które starajÄ… siÄ™ jak najefektywniej realizować cele statutowe Fundacji. Ze wzglÄ™du na charakter dziaÅ‚alnoÅ›ci, nie zawsze udaje siÄ™ wypracować zysk w skali roku. Priorytetem jest jednak dziaÅ‚anie na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci akademickiej, gÅ‚ównie Politechniki WrocÅ‚awskiej.
 

Na tle innych, wyróżnia nas bardzo mÅ‚ody zespóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ przede wszystkim z studentów stawiajÄ…cych pierwsze kroki zawodowe w obszarach gospodarczych opartych na wolnym rynku. DziÄ™ki temu zdobywajÄ… oni w praktyczne doÅ›wiadczenie i rozwijajÄ… kompetencje w takich dziedzin jak m. in. zarzÄ…dzanie projektami, czy finanse. Aby bliżej poznać FundacjÄ™ – zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz możliwoÅ›ci jakie oferujemy, zachÄ™camy do przeÅ›ledzenia sprawozdaÅ„ zadaniowych oraz z nieco mniej formalnych artykuÅ‚ów z serii "gdzie byliÅ›my" o wszelakich dziaÅ‚aniach przedstawicieli Fundacji MANUS.
 

Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania roczne dostępne są do wglądu w siedzibie Fundacji [kontakt]. Elektroniczna wersja sprawozdań znajduje się poniżej.