Zaufali nam

AKTUALNI INKUBOWANI:
 
 
Marka ta wywodzi siÄ™ z KoÅ‚a Naukowego Rapid Troopers, dziaÅ‚ajÄ…cego przy Wydziale Mechanicznym. CzÅ‚onkowie koÅ‚a wykazujÄ… siÄ™ doÅ›wiadczeniem zdobywanym podczas prac badawczo-naukowych i pisania publikacji. Three Dimensions Lab zajmuje siÄ™ usÅ‚ugami wykorzystujÄ…cymi technologiÄ™ druku w 3D. Jak sami wskazujÄ…, korzenie ich dziaÅ‚alnoÅ›ci siÄ™gajÄ… do najwiÄ™kszego laboratorium druku 3D w Polsce - Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu. Czworo inżynierów z Politechniki WrocÅ‚awskiej, próbujÄ…c wykorzystać swoje umiejÄ™tnoÅ›ci, zainteresowania i różnorodne kompetencje zespoÅ‚owe postanowili otworzyć swojÄ… dziaÅ‚alność, korzystajÄ…c ze wsparcia Inkubatora. 
Zobacz wiÄ™cej na: threedimensionslab.com.
 
 

Historia tej inkubacji to opowieść o tym, jak wykorzystać zauważonÄ… lukÄ™ w rynku. Studentka PWr, widzÄ…c rozwijajÄ…cy siÄ™ trend proekologicznych zachowaÅ„ konsumenckich, postanowiÅ‚a zgÅ‚osić siÄ™ do Inkubatora. Teraz razem z nami próbuje rozwinąć swój produkt mapy ekologicznych punktów w mieÅ›cie (gastronomia, sklepy, itp.) i wprowadzić go na rynek. Zajęła 2. miejsce w konkursie ekologicznych start-upów - Climate KIC Launchpad w edycji polskiej 2015 r., z nagrodÄ… pieniężnÄ… na kampaniÄ™ medialnÄ….

 

 

Jedna z najbardziej znanych grup studenckich w Polsce. Ze swoim projektem zaÅ‚ogowej misji oblotowej Marsa dostali siÄ™ do miÄ™dzynarodowego finaÅ‚u konkursu organizowanego przez NASA. Sam wyjazd do Stanów Zjednoczonych możliwy byÅ‚ dziÄ™ki wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… Manus i zorganizowaniu kampanii crowdfundingowej, która odbiÅ‚a siÄ™ szerokim echem w kraju. Jak Å‚atwo zauważyć, inspiracjÄ… tej miÄ™dzywydziaÅ‚owej grupy naukowej jest przestrzeÅ„ kosmiczna. Grupa realizuje siÄ™ w projektowaniu rozwiÄ…zaÅ„, promocji idei eksploracji kosmosu i projektami edukacyjnymi. Teraz razem z Inkubatorem próbuje stworzyć na tych podstawach udane przedsiÄ™wziÄ™cie biznesowe. ZostaÅ‚a też nominowana w plebiscycie "Ludzie WolnoÅ›ci" organizowanej przez TVN i GazetÄ™ WyborczÄ… w ramach obchodów 25-lecia wolnej Polski. 

Więcej na: spaceismore.com

 

 

BYLI PODOPIECZNI: 

 

Total Management Office -  Jak sami wskazujÄ…, zajmujÄ… siÄ™ kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ… inwestorów na rynku - poÅ›rednictwem, zarzÄ…dzaniem i tworzeniem ich strategii biznesowej. Na chwilÄ™ obecnÄ… jest to przedsiÄ™biorstwo specjalizujÄ…ce siÄ™ w branży obrotu nieruchomoÅ›ciami, choć szuka nowych dziedzin na rozwiniÄ™cie skali dziaÅ‚alnoÅ›ci.

Więcej na: tmoffice.pl

 

 

W obawie przed ryzykiem zwiÄ…zanym z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i zwiÄ…zanymi z tym kosztami, zaÅ‚ożyciele marki zdecydowali siÄ™ na skorzystanie z preinkubacji. DziÄ™ki ogromnemu i wszechstronnemu wsparciu ze strony Preinkubatora PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, pomysÅ‚odawcy mogli spokojnie zająć siÄ™ pozyskiwaniem klientów i realizacjÄ… zleceÅ„. W ten sposób udaÅ‚o siÄ™ w krótkim czasie pozyskać dofinansowanie na zarejestrowanie firmy, co jednoczeÅ›nie pozwoliÅ‚o firmie dziaÅ‚ać na szerszÄ… skalÄ™. WildCube zajmuje siÄ™ projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej, stron internetowych, czy opracowaniem strategii komunikacji. WiÄ™cej o tym przypadku można przeczytać w artykule Pryzmatu DziÅ› organizacja weszÅ‚a w szersze struktury, realizujÄ…c swoje funkcje w ramach innego przedsiÄ™biorstwa.

 

 

"WspóÅ‚praca z zespoÅ‚em All in Data to znakomite doÅ›wiadczenie - zespóÅ‚ reprezentuje wysoki poziom zarówno kultury biznesowej, jak i przygotowania merytorycznego, powierzone zadania traktujÄ… z należytÄ… uwagÄ…, a sam proces komunikacji przebiega pÅ‚ynnie i bezproblemowo." - tak Wojciech Wodo na stronie AllinData wspomina wspóÅ‚pracÄ™ w ramach inkubacji. ZespóÅ‚ byÅ‚ych studentów Politechniki WrocÅ‚awskiej na uczelni przyswoiÅ‚ wiedzÄ™ z dziedziny statystyki, a w ramach inkubacji nabyÅ‚ kompetencje biznesowe. DziÄ™ki poÅ‚Ä…czeniu tych umiejÄ™tnoÅ›ci teraz jest zdolny Å›wiadczyć usÅ‚ugi z zakresu analizy danych statystycznych, konsultingu statystycznego i szkoleÅ„ z zakresu wykorzystania statystyki.