Oferta Inkubatora i Preinkubatora PrzedsiębiorczościOferta
   Plakaty   Dokumenty  

 

konsultacje biznesowe; nauka postawy przedsiÄ™biorczej i menedżerskiej; rozwój swojego wstÄ™pnego pomysÅ‚u i produktu; kreatywna wspóÅ‚praca nad modelem biznesowym; poznanie realiów rynkowych; wsparcie w negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy i sieci kontaktów, pisaniu wniosków, dziaÅ‚aniach marketingowych; uÅ‚atwienie formalnego prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci;

 

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

Program skierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki WrocÅ‚awskiej, którzy w trakcie lub po skoÅ„czeniu studiów chcÄ… zaÅ‚ożyć wÅ‚asnÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ…. W szczególnoÅ›ci program adresowany jest do osób nie posiadajÄ…cych wystarczajÄ…cych Å›rodków i doÅ›wiadczenia na zaÅ‚ożenie oraz prowadzenie wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. 
 

 

PREINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

Jest usÅ‚ugÄ… edukacyjnÄ…, Å›wiadczona przez FundacjÄ™ MANUS we wspóÅ‚pracy z Akademickim Inkubatorem PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. UsÅ‚uga skierowana jest do studentów i absolwentów Politechniki WrocÅ‚awskiej, którzy w trakcie lub po skoÅ„czeniu studiów chcÄ… spróbować swoich siÅ‚ na wolnym rynku bez koniecznoÅ›ci rejestracji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. 

 ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI


âž¡ Fachowe porady i konsultacje
➡ Wsparcie na wszystkich polach działania firmy
             - KsiÄ™gowość  - Marketing  - Relacje B2B i B2C  - Promocja

➡ Możliwość pozyskania dofinansowania

âž¡ Rok czasu opieki z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia na 24-mce. 
 

ZOBACZ TO!!!

 

            

 

 

 

UMOWY DO PREINKUBACJI

 

 

Umowa: 

umowa_o_preinkubacji

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1: 

regulamin_preinkubacji

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2: 

umowa_o_wspolpracy

Załącznik nr 3:

Regulamin AIP

Załącznik nr 4:

deklaracja_przystapienia_do_preinkubacji

Preinkubacja realizowana jest w porozumieniu z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej.

 

Prosimy zapoznać się z umowami obowiązującymi podczas preinkubacji.

 

Jeśli pojawią się pytania - zapraszamy na wstępne spotkanie.

 

W regulaminie preinkubacji można przeczytać o opłatach związanych z uczestnictwem w usłudze i zasadach korzystania z subkonta zakładanego na czas preinkubacji dla prowadzenia działalności.