WolontariaTy!

WolontariaTy!

 

WolontariaTy! to miejsce dla wszystkich, którzy szukajÄ… pozytywnego wypeÅ‚niania czasu, miejsca na zdobycie doÅ›wiadczenia oraz możliwoÅ›ci realizacji swoich planów na Å›cieżce ngo!

 

MiÅ‚a i twórcza atmosfera podczas realizacji Twoich i Fundacyjnych pomysÅ‚ów to standard idÄ…cy w parze z nabywaniem ogromnego doÅ›wiadczenia i umiejÄ™tnoÅ›ci. 

 

WspóÅ‚praca z nami ksztaÅ‚ci w Tobie umiejÄ™tnoÅ›ci miÄ™kkie, które sÄ… pożądane przez przyszÅ‚ych pracodawców. Dajemy możliwość rozwoju poprzez doksztaÅ‚canie, szkolenie oraz trwaÅ‚e wÅ‚Ä…czanie w nasz zespóÅ‚, jako np. pracownik.

 

Trzymając standard ngo, każdy wolontariusz ma podpisaną z nami umowę wolontariacką oraz udokumentowaną działalność w postaci referencji.

 

DziaÅ‚ajÄ…c na rzecz Politechniki WrocÅ‚awskiej realizujemy wiele projektów statutowych, które skupiajÄ… w sobie studenckÄ… atmosferÄ™ i profesjonalizm w dziaÅ‚aniu.

 

Możesz dołączyć do naszej ekipy wspierając nas podczas stałych inicjatyw.

JesteÅ›my również bardzo otwarci na nowe pomysÅ‚y! Mamy ku temu odpowiednie zaplecze, doÅ›wiadczenie i możliwoÅ›ci, które daje dziaÅ‚alność organizacji pozarzÄ…dowej.

 

Zadania, do jakich można siÄ™ zgÅ‚osić podczas realizacji projektów statutowych:

Jako Fundacja dajemy podstawowe narzędzia do działań organizacyjnych:

 

Rekrutacja trwa przez cały rok, ale początek nowego semestru jest zawsze dobrym momentem na początek działalności w Fundacji MANUS.


Aby aplikować, należy:

przesłać CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz (co najważniejsze) opis propozycji projektu do zrealizowania (przykładowy projekt) na adres wolontariat@manus.pl.