Praktyki

 

Fundacja MANUS dziaÅ‚a od 1995 roku przy Politechnice WrocÅ‚awskiej dziaÅ‚ajÄ…c na rzecz rozwoju studentów. DziÄ™ki silnej wspóÅ‚pracy z UczelniÄ… dajemy możliwoÅ›ci pogÅ‚Ä™biania swoich zainteresowaÅ„ studentom realizujÄ…c różnorodne projekty czy udzielajÄ…c siÄ™ w inicjatywach naszej organizacji. Wiele naszych dziaÅ‚aÅ„ jest objÄ™te szerokim dziaÅ‚aniem, co wymaga od nas poruszenia wielu obszarów, które pozwolÄ… na realizacjÄ™ pomysÅ‚u z sukcesem. Jako duża organizacja z ponad 20 letnim stażem mamy do zaoferowania kilka miejsc, gdzie, jako praktykant, zdobÄ™dziesz nowe umiejÄ™tnoÅ›ci i udoskonalisz te, których nauczyÅ‚eÅ› siÄ™ na studiach.
 


Aktualne oferty praktyk: 

Oferta praktyk w sekcji finansów
Oferta praktyk w sekcji IT
Oferta praktyk w sekcji promocji i marketingu
Oferta praktyk w sekcji pozyskiwania funduszy

 
 
OGÓLNE WARUNKI ODBYWANIA PRAKTYKI W FUNDACJI MANUS

Dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem) prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja@manus.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Praktyka 2016/ Stanowisko oraz imię i nazwisko.Prosimy o dołączenie do CV klauzuli:

Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych przez FundacjÄ™ MANUS, zawartych w zÅ‚ożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszÅ‚oÅ›ci dla celów zwiÄ…zanych z procesem rekrutacji. NiniejszÄ… zgodÄ™ skÅ‚adam dobrowolnie i oÅ›wiadczam, że zostaÅ‚em poinformowany o uprawnieniach przysÅ‚ugujÄ…cych mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.02.101.926.j.t.).
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami