Protokoły z konsultacji

 
​
Fundacja MANUS ubiega siÄ™ o akredytacjÄ™ Ministerstwa Rozwoju dla oÅ›rodka Å›wiadczÄ…cego usÅ‚ugi proinnowacyjne w zakresie doradztwa oraz wsparcia innowacji, stÄ…d potrzebuje wykazać dotychczasowe doÅ›wiadczenie w tych dwóch obszarach i zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o pomoc w udokumentowaniu przeprowadzonych z Wami konsultacji.
Osoby które w przeciÄ…gu ostatnich 3 lat miaÅ‚y okazje skorzystać z doradztwa Kamila Nawirskiego, Wojciecha Wodo Maksa Å»urmana lub kogoÅ› innego z Fundacji proszone sÄ… o kontakt pod adresem wds@manus.pl lub tel. 661 927 408.
 
 
Protokoł z konsultacji