Dni Aktywności Studenckiej - Listopad 2016

 

DAS to największy festiwal studenckiej aktywności. Tradycja Dni Aktywności Studenckiej sięga końcówki XX wieku – z wystawy, na której prezentowało się kilkanaście podmiotów studenckich uczyniliśmy prawdziwe święto studenckiej pomysłowości, energii i zapału. Tradycją Politechniki Wrocławskiej stało się, że co semestr spotykamy się w C-13, by pokazać, że studia są czasem na realizację swoich pomysłów, spełniania się i rozwijania swoich pasji, a także, że uczelnai żyje w studenckim rytmie.

Podczas wystawy studenci prezentują swoją działalność oraz zachęcają do współdziałania w ramach organizacji studenckich, kół naukowych, mediów studenckich oraz agend kultury. Koledzy poznają osiągnięcia aktywistów, znajdują swoją ścieżkę rozwoju i spotykają organizacje, z którymi chcieliby współpracować. DAS to wyzwanie do przyjaznej konkurencji i zaktywizowania członków. To także okazja do nawiązania współpracy między organizacjami działającymi na PWr i integracji środowiska studenckiego. W wystawie biorą udział bezpłatnie studenckie podmioty zarejestrowane na Uczelni i zaproszeni goście.

Poza targami w C-13 organizujemy kilkanaście szkoleń, których misją jest rozwijanie studentów, ich zainteresowań, a także profesjonalizacja działań organizacji studenckich. Początek semestru to dobra okazja, by przygotować sie do pracy przez kolejne miesiące.

Przy okazji DASu nagłaśniamy także pomysły samych studentów. Chcemy, by głośno było o tym, co dzieje się w najbliższych tygodniach: szkolenia, wystawy, pokazy, wykłady i akcje – jednym słowem wszystko, co wpisuje się w ideę imprezy, może liczyć na nasze wsparcie.

Przygotowania do DASu pozwalają nam – organizatorom – poznać blisko podmioty studenckie, również te właśnie powstające. Tą wiedzą dzielimy się w Informatorze Działalności Studenckiej.

Dni Aktywności Studenckiej organizują Fundacja MANUS i Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej.


Więcej informacji na stronie: 
www.das.manus.pl