Dla Mediów

Studenci! Czas na wasze pomysły na rewitalizację Zajezdni Dąbie.

Czwartek, 17. marca 2016


 

Chcecie coś zmienić? Nie lubicie gotowych rozwiązań? Lubicie wyzwania? Jeśli na pytania odpowiedzieliście TAK, to przyjdźcie na prezentację naszej koncepcji Zajezdni Dąbie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 22 marca. Zaczynamy o godzinie 18:00, w pomieszczeniach wyremontowanych przez TRATWA, przy ul. Legnickiej 65.
czytaj więcej

V edycja konferencji zarzÄ…dzania projektami Project Management Session

Wtorek, 15. marca 2016

Koło naukowe zarządzania projektami Project Management Group, działające przy Politechnice Wrocławskiej, już po raz piąty organizuje konferencję Project Management Session. Tegoroczna edycja odbędzie się 16-17 kwietnia 2016 roku. Konferencja ta poświęcona jest szeroko pojętej dziedzinie zarządzania projektami.

 

Kierowana jest zarówno do studentów chcÄ…cych rozszerzyć swojÄ… wiedzÄ™ z tego zakresu, jak i do praktyków zarzÄ…dzania projektami.

 

czytaj więcej

mSzkrab również dla absolwentów!

Poniedziałek, 29. lutego 2016

Klub dzieciÄ™cy „mSzkrab” to placówka opiekujÄ…ca siÄ™ dziećmi miÄ™dzy 12 a 36 miesiÄ…cem życia. Do tej pory przyjmowaÅ‚a dzieci rodziców, którzy posiadajÄ… aktualnÄ… legitymacjÄ™ studenckÄ… lub doktoranckÄ… Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz pociechy pracowników tejże uczelni.

 

SpoÅ‚eczność Politechniki WrocÅ‚awskiej tworzÄ… również jej absolwenci, wiÄ™c klub dzieciÄ™cy postanowiÅ‚ umożliwić zapisanie siÄ™ do mSzkraba także ich dzieciom.

 

czytaj więcej

Książka z okazji 20-lecia Fundacji Manus

Środa, 15. lipca 2015

20 lat temu czÅ‚onkowie SamorzÄ…du Studenckiego stworzyli FundacjÄ™ Manus. Chcieli pomagać studentom Politechniki WrocÅ‚awskiej i zdobywać doÅ›wiadczenie – w zarzÄ…dzaniu zespoÅ‚ami, planowaniu budżetu, wspóÅ‚pracy z uczelniÄ… i biznesem. Minęły dwie dekady i te najważniejsze zaÅ‚ożenia Fundacji nie ulegÅ‚y najmniejszej zmianie.

 

Z okazji jubileuszu powstaÅ‚a książka opowiadajÄ…ca historiÄ™ Fundacji Manus, stajÄ…c siÄ™ równoczeÅ›nie w pewien sposób podrÄ™cznikiem przedsiÄ™biorczoÅ›ci, ukazujÄ…cÄ… wzloty i upadki, duże sukcesy i ciężkie chwile.

 

czytaj więcej