Dla Mediów

Studenci! Czas na wasze pomysły na rewitalizację Zajezdni Dąbie.
Partnerstwo, które wygrało przetarg miejski na stworzenie w Zajezdni Dąbie Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych, nie przerywa pracy nad ulepszaniem koncepcji. Wszelkie zmiany oraz nowe pomysły powstają podczas konsultacji ze społecznością lokalną i środowiskami akademickimi. Odbyły się już spotkania z Radą Osiedla oraz mieszkańcami Wielkiej Wyspy i przedstawicielem Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich.
 
Teraz nadszedł czas na społeczność studencką. Co ważne, zaproszenie do dyskusji dotyczy nie tylko tych, którzy są zaangażowani w studencki ruch naukowy, czy w organizacje społeczne działające na uczelniach, ale jest też skierowane do wszystkich młodych ludzi studiujących we Wrocławiu.
 
Na spotkaniach, oprócz zadawania pytań, można będzie zgłaszać swoje pomysły na działania oraz propozycje inicjatyw do realizacji w przystosowanym do tych celów obiekcie Zajezdni Dąbie. Projektując przestrzeń i tworząc rozmaite pomieszczenia, Partnerstwo od początku brało pod uwagę potrzeby i pomysły studentów. Co więcej, Partnerstwo za główny cel postawiło sobie przygotowanie pomieszczeń, z których będą mogły skorzystać zarówno osoby starsze, jak i dzieci oraz studenci. Część inicjatyw będzie aranżowana przez członków Partnerstwa, ale część ma być wymyślona przez samych studentów i mieszkańców Wrocławia.
 
Spotkanie przybliżające szczegółowo koncepcję oraz planowane możliwości obiektu zaplanowane jest na wtorek, 
22 marca 2016 roku. Pokaz prezentacji rozpocznie się o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ul. Legnickiej 65, w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”. Będzie to również doskonała okazja, żeby zobaczyć budynek, stworzony 8 lat temu z dawnej zajezdni autobusowej, gdzie powstało tętniące życiem miejsce spotkań i inicjatyw kulturalno-artystycznych.
 
 
Osoby kontaktowe:
Robert Drogoś
Prezes Stowarzyszenia Tratwa (lider projektu)
tel.: 601071314
 
Kamil Nawirski
Prezes Fundacji MANUS (lider współpracy ze studentami)
tel.: 661927408