Fundusze

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki realizowanych w 2012 roku.

Wtorek, 09. października 2012

Zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku, wspieranie rozwoju  e-turystyki na Dolnym Śląsku, wyznaczanie nowych i renowacja istniejących szlaków  turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim.

czytaj więcej

Europa dla obywateli

Wtorek, 09. października 2012
Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/28/12
 
Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim.
 
Program „Europa dla obywateli”, działanie 2, poddziałania 1 i 2 – 2013 r.
czytaj więcej

II Konkurs naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

Czwartek, 06. września 2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE KONKURSOWYM DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW Z WYJĄTKIEM PJB

w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Cel ogólny programu: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej