Fundusze

PROGRAM: Climate-KIC Accelerator Programme

Program grantowy dla pomysłodawców oraz start-upów. Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w następujących obszarach tematycznych:  ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych.

 

 

Program przeznaczony jest dla:
 
         początkujących firm (MŚP istniejące do 3 lat),
         osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą),
         zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin-out).
 
 
Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to 20 tys. EUR. Granty wypłacane są w formie zaliczki. Finalista programu otrzymuje również możliwość udziału w wydarzeniu Venture Competition, które w 2016r. Odbędzie się we Frankfurcie w trakcie Festiwalu Innowacji. W 2015r. finaliści programu walczyli o nagrody finansowe o łącznej wartości 65 000 EUR.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca 2016 r.
Więcej na: www.darr.pl