Fundusze

STYPENDIUM: Studencki Program Stypendialny Miasta Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia przygotował własny program stypendialny studiów doktoranckich. Zgłoszenia przyjmowane będą przez portal Wrocławskiego Centrum Akademickiego. 

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
- O stypendium mogą ubiegać się doktoranci studiujący we Wrocławiu:
- na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych;
w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie.
 
Okres pobierania stypendium
Stypendia przyznawane są doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium.
 
Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktorantów są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym:
Internetowa rejestracja wniosków odbywać się będzie w terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
Więcej na: link na Biuletyn Informacji Publicznej UM Wrocław