Podpisanie Deklaracji Etycznej Fundraisingu

 

14 X 2011 w Warszawie prezes Fundacji MANUS

Kamil Nawirski podpisał

Kodeks Etyczny Fundraisngu