Gdzie byliśmy?

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Środa, 22. czerwca 2016

19 czerwca na Politechnice WrocÅ‚awskiej odbyÅ‚ siÄ™ III Åšwiatowy Zjazd Inżynierów Polskich wspólnie z XXV Kongresem Techników Polskich 
we Wrocławiu, pod hasłem "Inżynierowie Polsce i Światu".

Wydarzenie zrzeszajÄ…ce wszystkich polskich inżynierów ma na celu wymianÄ™ doÅ›wiadczeÅ„ w zakresie wdrażania innowacji, transfer nowych technologii, podniesienie rangi polskiej nauki i konkurencyjnoÅ›ci gospodarki oraz integracja inżynierów pracujÄ…cych poza granicami Polski z inżynierami z kraju.

Fundacja Manus także braÅ‚a udziaÅ‚ w zjeździe, wystawiajÄ…c swój sklep - PolibudkÄ™.pl. PojawiÅ‚y siÄ™ tam bluzy Politechniki WrocÅ‚awskiej, torby, kubki, wlepki i inne gadżety dla inżynierów.

 

 

czytaj więcej

Premiera bolidu RT07 z PWr Racing Team

Środa, 22. czerwca 2016

3 czerwca 2016r. miaÅ‚a miejsce dÅ‚ugo oczekiwana premiera bolidu RT07, skonstruowanego przez studentów z PWr Racing Team! Jest to już siódmy pojazd zbudowany przez studentów naszej uczelni. Trzy poprzednie bolidy zdobyÅ‚y wysokie miejsca w rozmaitych zagranicznych konkursach, trzymamy wiÄ™c kciuki za najnowszy, ulepszony bolid.

Na premierze FundacjÄ™ reprezentowali prezes Kamil Nawirski i wiceprezes Maksymilian Å»urman

 

 

czytaj więcej

II Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej.

Poniedziałek, 16. maja 2016
16 maja 2016 r. w Krzyżowej k. Åšwidnicy odbyÅ‚ siÄ™ II DolnoÅ›lÄ…ski Kongres Obywatelski - wydarzenie, które zrzesza przedstawicieli stowarzyszeÅ„, fundacji, lokalnych grup dziaÅ‚ania, spóÅ‚dzielni socjalnych, samorzÄ…dów lokalnych oraz aktywnych obywateli. 
Spotkanie to jest Å›wietnÄ… okazjÄ… dla wszelkiego rodzaju organizacji o charakterze spoÅ‚ecznym, ale i dla każdego zainteresowanego budowÄ… i rozwojem spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego w naszym województwie.
Podczas Kongresu odbyÅ‚o siÄ™ 10 paneli dyskusyjnych oraz Debata  „Czy obywatele potrzebujÄ…  regulacji prawnych dla  swojej aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej”.  
 
Fundacja Manus wspiera inicjatywÄ™ Kongresu Obywatelskiego. Podczas tego wydarzenia reprezentowali nas prezes - Kamil Nawirski i wiceprezes - Maksymilian Å»urman. 

 

czytaj więcej

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatKo!

Poniedziałek, 18. kwietnia 2016
Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatko! odbyÅ‚a siÄ™ w weekend 15-17 kwietnia 2016 r. Nasz prezes, Kamil Nawirski, miaÅ‚ okazjÄ™ w niej uczestniczyć. ByÅ‚a to już trzecia edycja konferencji powstaÅ‚ej z inicjatywy studentów matematyki Politechniki WrocÅ‚awskiej zrzeszonych w trzech koÅ‚ach naukowych. 
 
 
czytaj więcej