Gdzie byliśmy?

II Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej.

16 maja 2016 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbył się II Dolnośląski Kongres Obywatelski - wydarzenie, które zrzesza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, samorządów lokalnych oraz aktywnych obywateli. 
Spotkanie to jest świetną okazją dla wszelkiego rodzaju organizacji o charakterze społecznym, ale i dla każdego zainteresowanego budową i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie.
Podczas Kongresu odbyło się 10 paneli dyskusyjnych oraz Debata  „Czy obywatele potrzebują  regulacji prawnych dla  swojej aktywności społecznej”.  
 
Fundacja Manus wspiera inicjatywę Kongresu Obywatelskiego. Podczas tego wydarzenia reprezentowali nas prezes - Kamil Nawirski i wiceprezes - Maksymilian Żurman.