Gdzie byliśmy?

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

19 czerwca na Politechnice Wrocławskiej odbył się III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich wspólnie z XXV Kongresem Techników Polskich 
we Wrocławiu, pod hasłem "Inżynierowie Polsce i Światu".

Wydarzenie zrzeszające wszystkich polskich inżynierów ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transfer nowych technologii, podniesienie rangi polskiej nauki i konkurencyjności gospodarki oraz integracja inżynierów pracujących poza granicami Polski z inżynierami z kraju.

Fundacja Manus także brała udział w zjeździe, wystawiając swój sklep - Polibudkę.pl. Pojawiły się tam bluzy Politechniki Wrocławskiej, torby, kubki, wlepki i inne gadżety dla inżynierów.