Media o nas

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych we wrocławskich mediach.Stowarzyszenie TRATWA  m.in. wraz z Fundacją Manus stoi przed zadaniem zagospodarowania byłej zajezdni tramwajowej Dąbie. O naszych wspólnych staraniach i pomysłach napisał portal wroclaw.pl który wspomniał o podobnej akcji zorganizowanej przez TRATWĘ, jakim było przekształcenie zajezdni przy ul. Legnicjek na Pracownię Projektów Międzykuturowych.  

Artykuł na www.wroclaw.pl 
http://www.wroclaw.pl/nieformalne-domy-kultury-w-zajezdniach-tramwajowych