Pracodawcy zazwyczaj wymagają ubezpieczenia, które obejmuje zarówno ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jak od Odpowiedzialności Cywilnej, musisz więc wybrać opcję NNW+OC.