Twoje ubezpieczenie obowiązuje od dnia po zakupie, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym kupiłeś ubezpieczenie w kolejnym roku.

Dla przykładu: Jeśli kupiłeś ubezpieczenie 5 maja 2020, obowiązuje ono od 6 maja 2020 do 30 kwietnia 2021.