Ubezpieczenie NNW obowiązuje 365 dni, przez 24 godz. na dobę na obszarze całego Świata. Jeśli chodzi o ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej to nie obejmuje
szkód powstałych na terytoriach: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.