Kontakt dla mediów

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z Fundacją, masz interesujący pomysł na promocję swoich wydarzeń lub chcesz poprosić nas o pomoc, skontaktuj się z Sekcją Marketingu i Promocji.

Sekcja marketingu i promocji
Biuro Prasowe

W ramach Wsparcia Działalności Studenckiej Fundacja Manus prowadzi Biuro Prasowe, mające za zadanie pomoc podmiotom studenckim Politechniki Wrocławskiej. Zakres działalności biura obejmuje przygotowywanie materiałów prasowych, promocję wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych na Uczelni, a także promowanie sukcesów studentów Politechniki. Pracownicy Fundacji we współpracy ze studentami opracowują materiały prasowe oraz zajmują się ich dystrybucją.

Zapraszamy podmioty studenckie, zarejestrowane w rejestrze Rektora, do zgłaszania swoich akcji i wydarzeń mailowo na adres bp@manus.pl. Im wcześniej, tym lepiej – należy pamiętać, że opracowanie odpowiedniej notki może zająć kilka dni.

Na czym polegają działania Biura Prasowego Działalności Studenckiej?

KOREKTA I REDAKCJA

Opracowujemy i poprawiamy notki prasowe na podstawie materiałów nadesłanych przez studentów i organizacje studenckie.

DYSTRYBUCJA

Rozsyłamy materiały do redakcji, z którymi współpracujemy. Nasza wiadomość adresowana jest do osób bezpośrednio zajmujących się życiem i aktywnością na uczelniach wyższych.

INFORMACJA WEWNĄTRZ POLITECHNIKI

Kompleksowo przekazujemy informację do mediów PWr, gdzie zazwyczaj publikowana jest ona tak szybko, jak to możliwe.

MEDIA WROCŁAWSKIE

Wysyłamy wiadomości do zaprzyjaźnionych wrocławskich redakcji – jeśli redakcja taka zainteresuje się planowanym projektem, w mediach pojawiają się materiały o działalności studentów.

CELE I ZASADY

Celem działalności BP prowadzonego przez Fundację MANUS jest pomoc w nagłaśnianiu i promowaniu wydarzeń, inicjatyw, przedsięwzięć Samorządu Studenckiego oraz podmiotów studenckich Politechniki Wrocławskiej, zarejestrowanych w rejestrze Rektora. Są to bowiem nasi beneficjenci, dla których Fundacja działa w wielu obszarach. Zakres działalności biura obejmuje czasami również inne podmioty, np. partnerów Fundacji.
Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia przyjęcia i publikacji wiadomości bez podania przyczyny.

Kontakt bezpośredni

Joanna Tomaszewska

Specjalistka ds. Marketingu i Promocji, Biuro Prasowe


joanna.tomaszewska@manus.pl