Dokument ten powstał z myślą o Firmach i osobach fizycznych współpracujących z Fundacją, które potrzebują wykorzystać w materiałach promocyjnych/dokumentach logotyp Fundacji. Księga Ochrony Znaku określa zasady jakich należy przestrzegać podczas składu różnego rodzaju poligrafii i dokumentów tak aby zachować pierwotne zadania odnośnie wyglądu i prezentacji znaku w różnych warunkach (np. różne kolory tła itp.).

Konstrukcja logotypu

wersja podstawowa logotypu

 

konstrukcja oraz pole ochronne znaku

wersja pionowa logotypu

konstrukcja oraz pole ochronne znaku

Logotyp Fundacji MANUS składa się z sygnetu prezentującego symbolicznego człowieka wpisanego w linie papilarne dłoni, nazwy Fundacji z charakterystycznym ‚s’ w kolorze dłoni oraz motta ‚radość w pełni studiowania’ . Modułem konstrukcyjnym Logotypu jest odcinek A. Określa on położenie i proporcje wymiarów poszczególnych elementów logotypu.

Kolorystyka

Podstawowa kolorystyka identyfikacji wizualnej

 

Czerwony
Pantone: 485 C
C-0 M-95 Y-100 K-0
R-218 G-37 B-29

Czarny
Pantone: Black C
C-1 M-1 Y-1 K-100
R-33 G-33 B-33

Czarny 30%
Pantone:
C-0 M-0 Y-0 K-30
R-33 G-33 B-33

Biały
Pantone:
C-0 M-0 Y-0 K-0
R-255 G-255 B-255

Dodatkowa kolorystyka identyfikacji wizualnej

 

Brąz
Pantone: 1815 C
C-0 M-90 Y-100 K-51
R-120 G-31 B-28

Sand
Pantone: 713 C
C-0 M-20 Y-40 K-0
R-245 G-196 B-145

Dopuszczalne zestawienia kolorystyczne

Dopuszczalna kolorystyka – wersja podstawowa

 

dopuszczalna kolorystyka – wersja pionowa

Wszelkie dokumenty, prezentacje, druki bez specjalnych wymogów powinny stosować powyżej przedstawione wersje logotypów. Wszelkie modyfikacje kolorystyczne (także w tej samej palecie kolorów) są niedopuszczalne. Należy także dokładnie przestrzegać wartości kolorów, których dokładne wartości liczbowe zostały przedstawione w poprzednim punkcie.

Specjalne warianty kolorystyczne

znak na ciemnym tle – wersja podstawowa

znak na ciemnym tle – wersja pionowa

W przypadku ciemnego oraz niejednolitego tła zaleca się (jeśli jest to możliwe) stosowanie logotypu wraz z białym tłem ochronnym, wymiary tła są równe polu, które jest przeznaczone na ochronę znaku.

Znak w wersji achromatycznej

znak na ciemnym i na jasnym tle – wersja podstawowa

znak na ciemnym i na jasnym tle – wersja pionowa

W szczególnych przypadkach (druki na ubraniach, przedmiotach, stemple) dopuszcza się stosowanie znaku w wersji monochromatycznej, możliwe są dwa warianty na jasnym i ciemnym tle.

Druki jednokolorowe

wersja podstawowa

wersja pionowa

W przypadku druków monochromatycznych, dopuszcza się stosowanie znaku w kolorze farby drukarskiej. Powyżej przestawiono przykładową wersje kolorystyczną, która winna być dobrana zgodnie z kolorem wykorzystywanej farby, nie dopuszcza się nieuzasadnione używanie znaku w tej wersji kolorystycznej.

Skalowanie znaku

wersja podstawowa

wersja pionowa

Dopuszczalne jest tylko proporcjonalne skalowanie znaku we wszystkich wersjach. Znak należy skalować wraz z polem ochronnym.