Zarząd Fundacji

ZUZANNA MIESZKOWSKA

Prezes Fundacji


ŁUKASZ ŚWIERCZYŃSKI

Wiceprezes Fundacji


JOANNA TOMASZEWSKA

Wiceprezeska Zarządu


SZYMON POŁCZYŃSKI

Członek Zarządu


 Wszyscy ludzie FM

WIKTORIA RUTKOWSKA

Sekcja finansów


ILONA OCHĘCKA

Dyrektor finansowa


WOJCIECH WODO

Kierownik CPiB „Dąbie”


BARTOSZ KLUSAK

Kierownik PIXEL Hostel


PATRYCJA KALICIAK

Koordynatorka Biura Ubezpieczeń


ALEKSANDRA TOMASZEWSKA

Specjalistka ds. kontaktu z pracodawcami