Księga Ochrony Znaku

Ochrona Logotypu

dopuszczalna kolorystyka - wersja podstawowa


dopuszczalna kolorystyka - wersja pionowaWszelkie dokumenty, prezentacje, druki bez specjalnych wymogów powinny stosować powyżej przedstawione wersje logotypów. Wszelkie modyfikacje kolorystyczne (także w tej samej palecie kolorów) są niedopuszczalne. Należy także dokładnie przestrzegać wartości kolorów, których dokładne wartości liczbowe zostały przedstawione w poprzednim punkcie.