Księga Ochrony Znaku

Wstęp

Dokument ten powstał z myślą o Firmach i osobach fizycznych współpracujących z Fundacją, które potrzebują wykorzystać w materiałach promocyjnych/dokumentach logotyp Fundacji. Księga Ochrony Znaku określa zasady jakich należy przestrzegać podczas składu różnego rodzaju poligrafii i dokumentów tak aby zachować pierwotne zadania odnośnie wyglądu i prezentacji znaku w różnych warunkach (np. różne kolory tła itp.).