Strona Główna  /  Projekty  /  Kawa Organizacji Studenckich

Kawa Organizacji Studenckich

Kawa Organizacji Studenckich jest projektem skierowanym do osób zaangażowanych w działalność podmiotów studenckich Politechniki Wrocławskiej (koła naukowe, organizacje studenckie oraz agendy kultury). Spotkania mają charakter dyskusji w niewielkim gronie, na aktualne tematy dotyczące aktywności poszczególnych organizacji, możliwości współpracy oraz pomocy innym.

Z doświadczenia wiemy, że spotkania te sprzyjają wymianie doświadczeń przekazywaniu innym swojej wiedzy, a tym samym podnoszeniu kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność studencką. Wystarczy spotkać się w jednym miejscu i czasie – właśnie taką możliwość stwarza Kawa Organizacji Studenckich, organizowana przez Fundację MANUS.

Na spotkania przy kawie czasami zapraszani są również goście specjalni, którzy angażują się w dyskusje. Udział‚ w nich brali m.in.: Prorektor ds. Studenckich dr inż. Jacek Lamperski, Były Prorektor ds. Studenckich dr inż. Zbigniew Sorka, Kanclerz dr inż. Jarosław M. Janiszewski oraz Dyrektor Działu Studenckiego mgr inż. Michał‚ Skalny. Jesteśmy otwarci na propozycje gości, których możemy zaprosić.

Spotkania trwają ok. 2 godziny i są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wszystkich gości prosimy o uszanowanie czasu przeznaczanego na wypowiedź.

Uczestnictwo w Kawie Organizacji Studenckich jest darmowe, ale należy kupić sobie coś do picia w kawiarni SKSu.
Z każdej organizacji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc zaprosimy 1 osobę z organizacji.

Spotkania odbywają się w kawiarni Strefy Kultury Studenckiej, czyli budynku C-18 na kampusie Politechniki Wrocławskiej.