NASZA MISJA

Fundacja MANUS założona w 1995 roku z inicjatywy Samorządu Studenckiego zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem społeczności Politechniki Wrocławskiej. Działamy zarówno dla ogółu studentów (organizując Akademickie Targi Pracy, sprzedając najkorzystniejsze ubezpieczenia, prowadząc sklep internetowy pozwalający na identyfikację społeczności PWr), jak i dla osób zorganizowanych w kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury oraz w organach Samorządu Studenckiego.

Głównym obszarem naszych działań jest Wsparcie Działalności Studenckiej. Zajmujemy się zarówno konsultacjami i wsparciem merytorycznym dla realizowanych przez Was projektów, poszukiwaniem sponsorów i źródeł finansowania w konkursach i grantach poza Politechniką, a przede wszystkim rozliczamy środki finansowe, które podmioty studenckie pozyskują i wydatkują na swoje projekty.

Zuzanna Mieszkowska
Zuzanna Mieszkowska Prezes Zarządu

664 958 711
zuzanna.mieszkowska@manus.pl

Łukasz Świerczyński
Łukasz ŚwierczyńskiWiceprezes Zarządu

88 30 62687
lukasz.swierczynski@manus.pl

Joanna Tomaszewska
Joanna TomaszewskaWiceprezeska Zarządu

664 958 711
joanna.tomaszewska@manus.pl

Szymon Połczyński
Szymon PołczyńskiCzłonek Zarządu

664 958 711
szymon.polczynski@manus.pl

RADA FUNDACJI

Zadania i obowiązki:

 • wybór prezesa Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie członków Zarządu;
 • odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu, nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
 • sprawdzanie zgodności z prawem i niniejszym Statutem działań podejmowanych przez Zarząd i podlegające mu jednostki organizacyjne;
 • zatwierdzanie planów rzeczowo – finansowych działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd; przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego;
 • udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu; kontrolowanie stanu majątkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
 • wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, bądź wystąpienie z niej;
 • dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji;
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych; ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 • dr inż. Jacek Lamperski – Przewodniczący Rady Fundacji, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej
 • mgr inż. Michał Skalny – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji – Dyrektor Działu Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej
 • Kacper Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Fundacj – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • mgr Michał Bocian – Kierownik Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej
 • Klaudia Kaczmarczyk – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 • Jakub Ksiądzyna – przedstawiciel Samorządu Studenckiego

napisz na:
ubezpieczenia@manus.pl
Pełna obsługa ubezpieczeń odbywa się online

BIURO FUNDACJI

tel: (71) 340 75 59
fundacja@manus.pl
Pn-Czw 9-15

tel: (71) 340 75 59 wew. 1
polibudka@manus.pl
Pn-Czw 9-15