UBEZPIECZ SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Nie czekaj aż coś Cię dopadnie! Ubezpiecz się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków!
Ubezpieczenie NNW obowiązuje 365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę na obszarze całego Świata, także przy wyczynowym uprawianiu sportu, przy czym ubezpieczyciel definiuje je następująco:

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji,
maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu.

Do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Program ochrony ubezpieczeniowej NNW dla Studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej 2019/2020

Pamiętaj także o ubezpieczeniu od Odpowiedzialności Cywilnej! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na terytoriach: Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Do pobrania:
Ogólne Warunku Ubezpieczenia OC
Program ochrony ubezpieczeniowej NNW+OC dla Studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej 2019/2020

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w wybranym wariancie dostaniesz po zakupie na platformie EDU Plus na swój adres email, zachowaj go do przedstawienia na praktyki studenckie, a także do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.
O sprawy dotyczące likwidacji szkód pytaj pod nr telefonu 22-575-25-25, mailem: szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl.

W razie dodatkowych pytań obsługa InterRisk jest do dyspozycji pod numerem telefonu 71 333 06 76 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. 

Fundacja Manus jest tylko dystrybutorem ubezpieczeń, nie obsługujemy szkód.

Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów
Politechniki Wrocławskiej

UBEZPIECZENIE DLA PRACOWNIKÓW PWR
NNW + OC

Ponieważ szkodowość ubezpieczenia OC dla nauczycieli akademickich jest bardzo wysoka, proces zakupu nieco różni się od tego dla studentów i doktorantów. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś pracownikiem PWr i chcesz kupić NNW+OC; prosimy o e-mail na adres: ubezpieczenia@manus.pl

UBEZPIECZENIE WYKUPIONE W PZU

Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie w PZU w latach 2016-2019 poprzez portal polibudka.pl, w przypadku pytań skontaktuj się z nami pod adresem ubezpieczenia@manus.pl

napisz na:
ubezpieczenia@manus.pl
Pełna obsługa ubezpieczeń odbywa się online

BIURO FUNDACJI

tel: (71) 340 75 59
fundacja@manus.pl
Pn-Czw 9-15

tel: (71) 340 75 59 wew. 1
polibudka@manus.pl
Pn-Czw 9-15