Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i nie jest tożsame z ubezpieczeniem zdrowotnym. Fundacja Manus jest pośrednikiem w sprzedaży ubezpieczeń NNW oraz OC.